2 Barn, skilsmässa – och sen en ny partner

Det är ett dilemma som många gånger är svårt att hantera: att träffa en ny partner efter skilsmässan om man själv eller denne redan har barn. Självklart behöver det inte alltid bli problem. Men det är ändå en speciell situation för både barnen och föräldrarna när det kommer in en ny partner i bilden. Oftast beror barnens rekation på den nya partnern på hur föräldrarna har skött skilsmässan. En del barn kan komma att uppfatta det som att mamma eller pappa försöker ge dem en ny förälder. Då måste man göra klart för barnen att så inte är fallet. Det är viktigt att ta sig tid och förklara situationen. Barnen måste inte bli kompis med mamma eller pappas nya partner men det är viktigt att de kan acceptera förälderns val och att de har respekt för den nya.

Ibland blir problemet precis tvärt emot, att barnet fäster sig för mycket vid mamma eller pappas nya partner. Det i sig är egentligen inget problem, men avundsjuka kan uppstå hos till exempel en mamma om barnet är väldigt fäst vid sin pappas nya partner. Det är då man måste komma ihåg att ingen person i hela världen kan ersätta en förälder. Det är helt naturligt att det känns tungt att det kommer in någon annan i bilden för barnen men man måste försöka se det positiva i att barnet tycker om den andra förälderns nya partner. En skillmässa är alltid påfrestande för barnen, om alltså den nya partner är omtyckt kan det ge ny stabilitet för barnet.

Är det något man absolut inte ska göra så är det att fråga barnet om denne tycker bättre om den nya partnern än om en själv. Det kommer enbart att skapa förvirring hos barnet. Att tävla om uppmärksamhet är inte heller speciellt hållbart. Det kan finnas en anledning att prata med sin exfrus eller exmans nya partner om hur man ser på presenter och vad barnen ska få i fickpengar eller liknande. Uppfattningar kring detta är olika men det är för barnens bästa att ha tydliga regler som gäller både hos mamma och pappa och deras nya respektive i den frågan.

Skriv ett svar