Ansökan om skilsmässa

När man ska ansöka om skilsmässa finns det en hel del saker att tänka på. Först måste man avgöra om man måste upprätta en s.k. gemensam ansökan om skilsmässa eller en stämningsansökan. Om båda parter är ense om att skiljas, så är det en gemensam ansökan som ska upprättas. Det krävs att båda två skriver under den. I de fall en av makarna inte vill skriva under en gemensam ansökan om skilsmässa, måste den som vill skiljas upprätta en stämningsansökan. Behöver ni hjälp med er skilsmässa kan ni besöka sajten www.SkilsmassaOnline.se.

När makarna inte är överens om att skiljas krävs alltid en betänketid på minst 6 månader. Undantaget är om de inte bott ihop under de senaste två åren. Detta ska då kunna styrkas med ett särlevnadsintyg.

Med betänketid menas att skilsmässan inte fullgörs förrän betänketiden löpt ut. Maken som skickade in stämningsansökan måste även “fullfölja” skilsmässan genom att skicka in en speciellt utformad fullföljdsansökan. Till skillnad från tidigare finns det numera inget krav på att man inte får bo ihop under betänketiden.

Betänketid när man är överens.
Är makarna överens om att ansöka om skilsmässa så finns det två situationer där betänketid kommer bli aktuellt. Det ena fallet är när ena maken bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. Det spelar ingen roll att barnet inte är ett gemensamt barn. Undantag från betänketid gäller även här om parterna bott isär under de senaste två åren. Detta ska kunna styrkas. Kontakta jurist för hjälp.
Den andra situationen är om båda parter vill ha en betänketid. Det kan vara så att man vill skiljas, men känner att det finns en liten chans att man ångrar sig. Då kan det vara en väldigt bra idé att yrka på betänketid. Skulle man under betänketiden ångra sig, struntar man helt enkelt i att skicka in en fullföljdsansökan, alternativt återkallar sin ansökan. Äktenskapet kvarstår då som om ingenting hade hänt. Vill man däremot fullfölja sin skilsmässa så skickar man in fullföljdsansökan med vetskap om att det i alla fall inte var en förhastad och impulsiv skilsmässa.

I en gemensam ansökan om skilsmässa eller stämningsansökan ska det finnas med ett antal yrkanden. Kvarsittningsrätt, vem ska få bo kvar i fastigheten/hyresrätten? Vårdnaden, ensam eller gemensam? Det är mycket man måste tänka på. Det bästa är att kontakta en jurist så att allt blir rätt.