Länkar angående barn och hur de upplever en skilsmässa

Frågor och svar om barnens hälsa vid en skilsmässa: web4health.info

Fler frågor och svar från Netdoktorn.se. Bl.a. vilka reaktioner ni kan förvänta er från barnen. Netdoktorn.se

Är det skillnad på flickors och pojkars sätt att reagera på en skilsmässa? Ett kort svar samt lite annat hittar hittar ni på Growingpeople.se.

Ska dina föräldrar skiljas? Har de redan skiljt sig? Behöver du någon att samtala med? Besök Rädda Barnens sida för barn och skilsmässor. skiljas.rb.se

Barn och skilsmässa

Det sägs att barn ofta känner sig skyldiga vid en skilsmässa. Depression bland barn till föräldrar som håller på att skiljas är också förekommande. Man bör därför alltid tänka igenom sitt beslut ordentligt, innan man bestämmer sig för att skiljas. Familjerådgivning eller parrådgivning kan vara ett bra redskap för att reda ut eventuella problem. Det finns även privata rådgivare som kan hjälpa till inför/efter en skilsmässa eller separation.

Barn och Skilsmässa
När en skilsmässa inträffar måste de inblandade bygga upp sina liv på nytt. Många gånger är konsekvenserna av en skilsmässa långt mer ingående än vad föräldrarna först trott. Barnen verkar ofta ta mycket hårdare på skilsmässan än vad föräldrarna gör. Därför är det mycket viktigt för föräldrarna att förstå vad deras barn kommer gå igenom, så att de kan vidta nödvändiga åtgärder. Finns det barn i äktenskapet, och det inte rör sig om ett väldigt destruktivt äktenskap med t.ex. misshandel, så är det enligt min mening en skyldighet för föräldrarna att läsa på och vara förberedda. På så sätt kan barnen skonas så mycket det går.

Förvirring för barnen under skilsmässan
Den vanligaste reaktionen till en skilsmässa för barnet är total förvirring. Om man tänker efter så är barn oftast enbart vana vid att hantera småproblem och mindre förändringar i deras liv. När föräldrar bestämmer sig för att skiljas, då är det en STOR förändring. Även om många föräldrar inte inser det, så iaktar barnen alltid sina föräldrar och lär sig. De letar hela tiden efter ett exempel att följa.
I en värld som för barnen framstår som mer eller mindre obegriplig, fungerar föräldrarna som en sorts balanspelare, någon att luta sig mot och någon som ser till att världen hålls under kontroll. När föräldrarna själva kastar omkull det vardagliga livet med en skilsmässa så hamnar barnen i en situation då de inte vet vad de ska göra för att återställa ordningen. Förvirring är den vanligaste reaktionen och föräldrarna måste se till så att denna förvirring tas itu med på ett tidigt stadium om barnen ska ha någon förståelse för skilsmässan. I USA finns det till och med läger föräldrar som ska skilja sig, besöker med sina barn innan de skiljs. I lägret finns psykologer som tillsammans med de inblandade, arbetar för att skilsmässan ska bli så skonsam för barnen som möjligt.

Barnen vill hitta en syndabock
Det ligger i människans natur att hitta en syndabock när någonting går fel. Om vuxna gör det, kan ni vara säkra på att även barnen gör det. Barn försöker rationalisera allt som sker runt omkring dem när en skilsmässa står för dörren. De vill kunna förstå vad som händer. Dock har de oftast inte alla fakta för att kunna dra rimliga slutsatser. När detta händer gör de vad alla andra barn hade gjort. De börjar leta efter en syndabock. En del föräldrarna känner av detta och försöker genom manipulation få barnen att ”välja deras sida”. Barn ser igenom det direkt.
Det är tragiskt när en förälder hoppar på syndabockståget och försöker få med barnen på det. Det kan bero på omognad, stress, empatibrist eller något annat.