Bodelning

Bodelning

Bodelning

Vid en bodelning är de viktigaste begreppen att känna till giftorättsgods och enskild egendom.

Innan ett äktenskap ingås äger mannen och hustrun sina egna tillgångar och ansvarar själva för sina skulder. Hustruns båt är hennes, mannens soffa ägs av honom. Har någon av dem skulder är det deras skulder, och inte deras partners skuld också. Inget konstigt med det.
När ett äktenskap har ingåtts, d.v.s när mannen och hustrun har gift sig, så är det fortfarande samma regler som gäller.
Är du gift och har köpt en bil för dina egna pengar så är det din bil och inte din makas. Din maka/make äger inte “en del av” bilen. En make svarar också för sina egna skulder under äktenskapet. Om två makar tillsammans köper en bil på avbetalning, är de givetvis solidariskt skyldiga eftersom båda är avtalsparter. Detta har dock inget med deras äktenskap att göra. De hade lika bra kunnat vara två vänner som köpt en bil tillsammans.
Makarna bestämmer själva vad de vill göra med sina tillgångar. Det finns dock vissa undantag från denna fria förfoganderätt. Det viktigtaste undantaget är överlåtelse av fastighet där samtycke krävs av den andra maken.

Så vad är giftorättsgods? Något förenklat kan man säga att allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Vid en bodelning är det giftorättsgodset som ska delas lika (många undantag från denna likadelningsprincip). Man kan säga att vardera part har en giftorätt i den andra makens egendom, men som först aktualiseras vid en bodelning.

En tillgång kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord, som är det vanligaste sättet. I ett äktenskapsförord kan makarna avtala att vissa tillgångar ska vara enkskild egendom. De kan även avtala att all egendom ska vara enskild. En tillgång kan också vara enskild egendom om parten ärvt tillgången med ett uttryckligt förordnande om att tillgången ska vara dennes enskilda egendom. Det samma gäller för gåvor. Enskild egendom ingår som huvudregel inte i en bodelning.

Det finns många undantag från dessa regler och det kan finnas alternativa sätt gå tillväga vid en skilsmässa. Att kontakta en juristbyrå är därför att föredra.