Vad säger världsreligionerna om skilsmässa?

Inom islam är man mycket kritisk gentemot skilsmässa och det anses vara ett brott mot äktenskapliga skyldigheter. Men om en skilsmässa ändå ska ske är det mannen i äktenskapet som måste han meddela högt och tydligt att han vill skiljas tre gånger i en tidsram av tre månader. Kvinnan i äktenskapet har inte rätt till att göra detsamma och därmed inte begära skilsmässa.

Judendomen accepterar att äkta makar vill skiljas om man inte lyckas att leva ihop. Inom judendomen anser att husfrid är viktigare än att man lever med varandra för sakens skull och måste stå ut i ett olyckligt äktenskap med en hel del bråk. Att skiljas är alltså enligt religionen fullt tillåtet dock anses en skilsmässa som en något mycket tråkigt som bara bör genomföras i absolut värsta fall. Vill man begära skiljas som troende jude krävs det att mannen i förhållandet ger sin fru en så kallad “get”. Det är något som liknar ett skilsmässobrev. Brevet eller geten innehåller ett dokument där det står något i stil med “Du är med detta brev tillåten för alla män”. När brevet har överlämnats anses paret som frånskild och skilsmässan är ett faktum. Nu gäller inte reglerna för otrohet i äktenskapet gäller längre. Det är viktigt att geten är skriftlig och ska ha upprättats av maken. Frun måste ta emot den med fri vilja för att den ska kunna anses vara giltig. Bara mannen har rätten till att överlämna en get. Dock får frun, om hon vill, begära skilsmässa stämma mannen inför en religiös domstol. Om domstolen anser att hon har rätt i fallet så kan hon bli beviljad skilsmässa.

Inom kristendomen så är skilsmässa ingenting omtyckt, men det är fullt tillåtet, i alla fall i västvärlden. De som är djupt troende tolkar bibeln på så sätt att skilsmässa inte är ett alternativ medan andra kristna anser att det är ett fritt val att skiljas från sin äkta make.

2 Barn, skilsmässa – och sen en ny partner

Det är ett dilemma som många gånger är svårt att hantera: att träffa en ny partner efter skilsmässan om man själv eller denne redan har barn. Självklart behöver det inte alltid bli problem. Men det är ändå en speciell situation för både barnen och föräldrarna när det kommer in en ny partner i bilden. Oftast beror barnens rekation på den nya partnern på hur föräldrarna har skött skilsmässan. En del barn kan komma att uppfatta det som att mamma eller pappa försöker ge dem en ny förälder. Då måste man göra klart för barnen att så inte är fallet. Det är viktigt att ta sig tid och förklara situationen. Barnen måste inte bli kompis med mamma eller pappas nya partner men det är viktigt att de kan acceptera förälderns val och att de har respekt för den nya.

Ibland blir problemet precis tvärt emot, att barnet fäster sig för mycket vid mamma eller pappas nya partner. Det i sig är egentligen inget problem, men avundsjuka kan uppstå hos till exempel en mamma om barnet är väldigt fäst vid sin pappas nya partner. Det är då man måste komma ihåg att ingen person i hela världen kan ersätta en förälder. Det är helt naturligt att det känns tungt att det kommer in någon annan i bilden för barnen men man måste försöka se det positiva i att barnet tycker om den andra förälderns nya partner. En skillmässa är alltid påfrestande för barnen, om alltså den nya partner är omtyckt kan det ge ny stabilitet för barnet.

Är det något man absolut inte ska göra så är det att fråga barnet om denne tycker bättre om den nya partnern än om en själv. Det kommer enbart att skapa förvirring hos barnet. Att tävla om uppmärksamhet är inte heller speciellt hållbart. Det kan finnas en anledning att prata med sin exfrus eller exmans nya partner om hur man ser på presenter och vad barnen ska få i fickpengar eller liknande. Uppfattningar kring detta är olika men det är för barnens bästa att ha tydliga regler som gäller både hos mamma och pappa och deras nya respektive i den frågan.

Att skiljas som vänner


Man har ofta bilden utav att skilsmässor alltid är kantade av bråk och drama. I många fall är det dock inte så. Man kanske bara känner att kärleken inte finns kvar och att relationen snarare har blivit till en vänskapsrelation. Oftast så tar det flera år innan man vill inse att det har hänt. Man kanske håller ihop bara för att man har barn och ett hem tillsammans och om man fortfarande trivs i varandras sällskap så kan det ofta vara svårt att komma på tanken att skilja sig. Det är och inget lätt beslut att faktiskt söka om skilsmässa.

I början kan det kännas konstigt att umgås som vänner när man har varit ett gift par länge. Man är van vid att umgås på ett visst sätt och helt plötsligt så ska man bara ändra på det och lära sig att umgås på nytt. Den personen som så länge hade huvudrollen i ens liv blir istället mer utomstående och det kan ta ett tag att vänja sig vid dessa nya förhållanden.

Dock bör man tänka igenom ett skilsmässobeslut mycket noggrant då det inte är något man bara kastar sig in i. Det kräver en hel del styrka av alla inblandade och det känns aldrig roligt om man ångrar sig senare. Vägen tillbaka är inte heller lätt. Ibland kan det kännas som att kärleken är borta men egentligen så handlar det bara om stress och annat som kommer i vägen. Då är det lätt att komma på vad man saknar i efterhand. Därför är det viktigt att prata med varandra och reda ut var man står innan man drar förhastade slutsatser.

Skiljs man åt som vänner så förenklar det hela situationen avsevärt om man har barn. Istället för att bråka om barnen så kan man gemensamt lägga upp en tydlig struktur hur man vill att det nya livet ska se ut.

Ska man skiljas eller inte?

Ett äktenskap är inte alltid lyckligt. Det finns alltid bra och dåliga dagar. Oftast så kan man avgöra om de lyckliga stunderna överväger de olyckliga och på så sätt veta hur man vill ha det. Men när det känns som om det hela tiden är 50/50 och allting går fram och tillbaka så kan det vara mycket svårt att bestämma sig för hur man vill göra, hur förhållandet ska se ut och hur man vill att livet ska gå vidare.

En lösning kan vara att ta en paus ifrån varandra. Då kan den ena flytta ut ett tag och båda får tid och en chans att känna efter om man saknar varandra. Det kan ofta vara svårt att veta hur man upplever situationen när man är runt omkring varandra hela tiden.

Om det är bara den ena som vill skiljas så är det sällan det slutar lyckligt för någon inblandad. Om man själv är den som vill skiljas så innebär det en enorm ångest att ta upp ämnet med partnern och att förklara för den andre att det är till det bästa. Speciellt om man inte är helt säker på sina egna känslor. Om man är den som inte vill skiljas så innebär det också att man kommer att vara mycket olycklig under en lång period då såren efter en skilsmässa tar tid att läka. Livet ser mycket annorlunda ut för båda och det är en del att ta itu med – både känslomässigt men också rent praktiskt.

Det r inte sällan att många äktenskap håller sig de gifta bara kvar vid varandra av vana eller för att de har barn tillsammans.

Skilsmässa + barn + boende = en oläsbar situation?

Problem med boendet för barnen efter en skilsmässa om man har gemensamma barn bör lösas så smidigt som möjligt för barnens skull. Det bästa vore om man direkt kan komma överens om hur man vill ha det. Men det är inte alltid så enkelt. Om skilsmässan inte sköttes på ett bra sätt så är det lätt att båda parterna är oense även i efterhand, vilket man ska akta sig för.
Om föräldrarna inte kommer överens så händer det ofta att man barnen låter bestämma själva vart de vill bo. Det är ingen dum idé i sig men man måste vara väldigt medveten om hur man ställer frågan då det inte får förekomma någon press på barnen och de får inte känna att mamma och pappa tävlar om deras uppmärksamhet. Om föräldrarna sköter detta fel så kan barnen komma att använda det emot dem senare. Bor de till exempel hos mamma och inte får som de vill så kan de hota med att flytta hem till pappa istället för att hämnas. Här måste föräldrarna trots skilsmässa hoppa över sin egen skugga och prata med före detta maken eller makan för att undvika problem för de både dem och barnen
Det brukar fungera utmärkt att barnen bor hos båda föräldrarna men då får man tänka efter vilka tider som passar bäst. Att flytta emellan varannan vecka kan ofta kännas som att bo i en resväska och det är inte alls att rekommendera. Att bo hos respektive förälder två veckor åt gången är därför ett bättre alternativ. När barnen blir äldre så är det inte alls ovanligt att de flyttar emellan när de själva känner för det.
Ibland kan man komma överens om att barnet eller barnen ska bo på heltid hos den ena föräldern och hälsa på den andra ibland. Om så är fallet så måste man prata med barnet i fråga och göra alla detaljer klara redan ifrån början. Det är aldrig roligt att känna sig bortglömd av mamma eller pappa om denne skaffar en ny familj

Min man vill skiljas! Vad kan jag göra för att få honom att ändra sig?


Det är en fantastiskt bra känsla man har när äktenskapet flyter på bra och kärleken finns kvar även om det har funnits både med- och motgångar. Men det oväntade kan ändå hända. Det finns många som har fått uppleva det värsta – orden ”jag vill skiljas” ifrån sin man, helt oväntat.
Ingen kan självklart hindra den fria viljan. Om din man är helt säker på att han vill skiljas så finns det inte mycket som du kommer att kunna göra åt den saken. Men det finns några livlinor att ta tag i. Den första möjligheten är att du sätter dig ner med honom och pratar igenom hela er situation på det grundligaste. Kanske känns det lättare om du förstår helt och hållet varför han vill skiljas och hur han resonerar.
Om det kommer fram att anledningen till att han lämnar dig är att han har hittat någon annan så gör det situationen betydligt svårare. Det kanske är någon han har träffat på jobbet eller i något annat sammanhang. Har det funnits problem i er relation tidigare är det oftast en enkel väg att fly in i en annan relation eller tillfälliga förbindelser.
Men du måste också fundera på varför du vill ha kvar honom. Är det för att du verkligen älskar honom eller är det också en vana eftersom det då blir enklare med tanke på barn och bostad? Om det är så att kärleken finns kvar så ska du absolut inte ge upp i första taget. Försök att få honom att inse att han begår ett misstag. Försök att förstå honom men ge honom också en inblick i hur du känner. Förstår han inte dig så är det kanske bäst att du låter honom lämna dig. Det bästa du kan göra i den situationen är att helt acceptera det beslutet och hantera det på ett lugnt sätt, ignorera honom nästan. Då är faktiskt chansen ganska stor att han ångrar sig. Han ser vilken stark och bra personlighet du har. Men när han väl har gjort det så är det kanske inte ens säkert att du vill ha tillbaka honom. Det finns ju faktiskt ingen mening i att jaga någon som inte är villig att lyssna på en.
Varje fall är unikt och det finns inga klara och enkla lösningar. Att ta sig igenom en sådan situation är alltid svårt. Om du då själv har gått igenom en sådan situation, att din man vill skiljas ifrån dig så får du gärna berätta hur ni löste problemen i kommentarsfältet nedanför!

Finns det inget hopp för ditt äktenskap?

En del äktenskap når en viss gräns som gör att de helt saknar hopp. När all kärlek har blivit omvänd till hat och det enda man gör är att säga elaka kommentarer till varandra så bör man verkligen tänka efter vad man vill med sitt liv.

Det bästa man kan göra i en sådan situation är att ta en paus ifrån varandra. På så sätt är det mycket enklare att veta om man fortfarande älskar varandra då man får tid att känna efter. Den ena kan flytta ut ett tag och förhoppningsvis så finns det en släkting eller en nära vän som denne kan bo hos. Om man efter en tid känner att man inte kan och vill vara utan varandra så finns kärleken antagligen kvar men att man hade glidit isär och inte kunnat prata med varandra längre. Det är lätt att börja ta varandra för givet efter att ha levt ett bra tag tillsammans. Om man bestämmer sig för att fortsätta livet tillsammans är det viktigt att man reder ut sina problem och att man pratar igenom det som har varit och hur man vill att det ska vara i framtiden. Hur känner vi för varandra vilka kra ställer vi på förhållandet och hur vill eta leva tillsammans? Man måste titta åt samma håll för att kunna lösa sådana problem. Framför allt är det viktigt att behandla varandra med respekt.

Har man varit van vid att alltid behandla varandra illa så kommer man efter ett tag till en viss gräns då man inte tar illa upp över någonting längre. Elaka kommentarer och bråk blir till vardag och man bryr sig helt enkelt inte. Då är det ännu svårare att bryta mönstret eftersom man inte ens ser att det är ett problem.

Om man har barn är det extra viktigt att man löser problemen på ett vuxet sätt då inget barn mår bra av att höra sina föräldrar skrika på varandra varje dag.

Om Parterapi och parrådgivning

Många tror att problemen man har i äktenskapet löser sig själva bara man går på parterapi tillsammans. Riktigt så enkelt är det inte utan båda parter måste vara villiga att ge allt för äktenskapet och verkligen följa de råd som har getts.
Man kan ta kontakt med en parterapeut via sin kommun eller så kan man fråga sin läkare efter en. Det finns även parterapeuter som är egenföretagare och du kan söka efter dem i telefonkatalogen för din kommun.

När ni väl har bestämt er för att gå och prata med någon för att lösa er a äktenskapliga problem så måste ni båda vara övertygade om att ni kan berätta allt för parterapeuten. Kom ihåg att personen i fråga har sekretess och antagligen faktiskt har hört det mesta redan. Det är viktigt att ni verkligen lägger alla kort på bordet om ni vill lösa era problem. Om parterapeuten ger er övningar att göra tillsammans så är det viktigt att ni följer dem även om det känns lite konstigt eller barnsligt.
Priser för terapisessioner är väldigt varierande beroende på vem man går till för att få hjälp och stöd. I de flesta fall så brukar man behöva gå några gånger. Det är viktigt att det inte går för lång tid mellan varje gång så att man börjar glömma vad som sagts. Om båda parter verkligen vill rädda äktenskapet så brukar parterapi vara till mycket stor hjälp.

Att Skilja sig ifrån en pyskopat

När man säger att någon är en psykopat så brukar man tänka sig en mördare eller en person med mycket svåra sociala problem. Men saken är den att de flesta psykopater är mycket utåtriktade och trevliga. Det kan ta år innan man inser att man har levt med en psykopat.

En psykopat är en människa som helt eller delvis saknar samvete. Denne är beredd att bryta mot samhällets lagar och regler för att få sin vilja igenom. En människa som är psykopat gör i princip vad som helst för att uppnå sina mål. Därför kan man ofta missta psykopater för att vara sociala och målinriktade människor. Det är inte alltid det märks med en gång att något inte stämmer.

Förut trodde man att det bara var män som var psykopater, men idag vet man att så inte alls är fallet. Det finns lika många kvinnliga som manliga psykopater men det kan vara svårare att upptäcka de kvinnliga då de mycket mer sällan brukar våld.

Om man får tecken på att man lever med en psykopat så är det absolut klokaste man kan göra att lämna honom eller henne med en gång. Tecken på att du lever med en psykopat kan vara att denne ljuger en hel del utan att visa upp något som helst dåligt samvete. Personen i fråga kan aldrig heller erkänna att denne har fel och gör vad som helst för att vinna en diskussion. Det mest uppenbara tecknet är att den du lever med använder våld emot dig eller visar upp våldsamma tendenser.

Det är mycket svårt att bryta sig loss ifrån en psykopat då dessa människor inte släpper något i första taget om de verkligen vill ha det. Alltför många måste ha skyddad identitet och byta telefonnummer efter ett uppbrott. Men det svåraste utav allt brukar vara att inse och förstå överhuvudtaget att den du lever med är psykopat.

Så här hanterade jag mina föräldrars skilsmässa

Det var nog tystnaden som slog mig först. Bråket var över. Tystnaden hade lagt sig över oss. ”Pappa lämnar oss nu”, var det mamma sa när dagen var inne. Jag var äldst, tog hand om mina syskon. Vi skulle till en släktmiddag med mammas familj. Då kom tårarna, men tystnaden höll sig kvar. Den var å ena sidan skönt men å andra sidan obehaglig. Man vill ju inte att föräldrarna ska gå skilda vägar, även om man som barn förstår att det kan vara för det bättre. Men man förstår ju ändå inte varför, helt och hållet. Det krävdes många samtal, många diskussioner, många månader innan man kunde släppa taget och acceptera tystnaden för det det var – slutet på mina föräldrars äktenskap. Det var viktigt att veta att de båda fortfarande brydde sig om oss, att de var beredda på att fortfarande ta sitt ansvar för oss, även om de inte skulle göra det tillsammans längre.

Min syster tog hårdast på det och gick till en samtalsterapeut under ett par månader. Vi upplevde alla en stor sorg men det är olika hur man kan hantera den. Vi ville inte heller gömma oss utan öppet kunna tala om att vi nu var ”skilsmässobarn”. Det är en stämpel som många bär men som ytterst få prata om eftersom det ändå är en känsla av misslyckandet som den stämpeln medför. Man är inte den lyckliga familjen längre som man så gärna vill att alla ska veta att man är.

Öppenhet och uppbackning av föräldrarna är viktigt för att kunna hantera ett beslut som inte är ens eget. Det är också lätt för föräldrarna att gömma sig i sin egen sorg om hur livet har gått – det är ju ingen som planerar i livsplanen att äktenskapet ska ta slut. Men har man barn så måste man dela med sig av den sorgen för att få barnen att förstå vad det är som pågår. Barn är klokare än vad man ibland vill tro och de är starkare än vad man tror också. Tystnaden måste fyllas med nya ord och nytt liv för att kunna hantera den.

Next Page »