Del 3 – Fortsättning… Kris och förändring + Läs tips

När man inte längre är lika fullt upptagen med att älta och fokusera på förgångna oförrätter och svek, kan man börja se sin del i det som har hänt. Bearbetningsfasen kan vara i några månader, men också pågå i flera år. Man kan vara oerhört medveten om sin historia och vad man har varit med om, och ända fortsätta i gamla hjulspår. Trots att man har en intellektuell medvetenhet upprepar man samma gamla mönster om och om igen. Förklaringar och analyser räcker inte alltid för att förändring ska ske.
Ibland lägger man all energi och tid på att hitta mönster och förstå sin historia, men lyckas inte komma vidare. Det viktiga är att ställa sig frågor om hur man vill leva sitt liv och vad man måste göra för att komma dit. Frågan HUR är mycket mer meningsfull än VARFÖR i denna del av förändringsprocessen.

Kom ihåg att om du är stressad och spänd kan det vara svårt att arbeta med de olika delarna. Risken är stor att du istället rusar iväg och fattar förhastade beslut eftersom du inte är trygg och balanserad. Klassikern är att för snabbt och omedvetet rusa in i ett nytt förhållande, eller att begrava sig i arbete av rädsla för att känslomässiga dammluckor ska öppnas.
Bearbetningsfasen är en förutsättning för nyorienteringsfasen. Det förgångna ställer sig inte i vägen, utan är värdefulla erfarenheter som du kan använda dig av för att utvecklas och mogna. Det som har hänt finns kvar inom dig, kanske i form av ärr, men som en viktig del av livet.

Nyorienteringsfasen har inget slut, personlig utveckling är en ständigt pågående process.
Vill man ha förändring måste man tänka och handla annorlunda. Första steget att bli medveten handlar om att stanna upp och reflektera. Kom ihåg, det finns många olika vägar som leder till ökad medvetenhet och självkännedom: samtalsterapi, meditation, mindfulness, yoga, kurser i personlig utveckling. Du får pröva dig fram och se vad som passar dig bäst!

Tips:

”Kris och utveckling” av Johan Culberg (Natur och Kultur)

”Hälsans mysterium” av Aaron Antonovsky (Natur och Kultur)

”Förälskelse och kärlek” av Francesco Alberoni (Bokförlaget Korpen)

”Kärlekens konst” av Erich Fromm (Natur och Kultur)

” Prinsessan och Grodan” av Hanne Hostrup (Månpocket)

”Konsten att hantera stress och möta förändringar”av Bosse Angelöw (Natur och Kultur)

”Träna mentalt och förbättra ditt liv” av Bosse Angelöw (Natur och Kultur- finns i pocket och på CD)

Skriv ett svar