Hur är det med studieskulder, delas de vid en skilsmässa eller är det den person som har tagit dem innan äktenskapet som behåller studieskulderna?