Skilsmässa – Så går du vidare. Del 1 – Inledning

Inledning: Skilsmässa – Så går du vidare.

Det finns ingenting som vi har så många föreställningar om som kärleken!

De flesta av oss längtar efter att leva tillsammans med en partner. Men när vi väl har hittat personen vi älskar inser vi att det inte är så enkelt att leva tillsammans som vi i början hade trott.

Vissa menar att vi skiljer oss alldeles för lätt idag. Andra påpekar med rätta hur ofria människor var förr när de trots att kärleken och respekten saknades, tvingades leva tillsammans på grund av samhälleliga konventioner eller av ekonomiska eller juridiska tvång.

Det finns många orsaker till varför människor separerar eller skiljer sig. Självklart är pressen och stressen i vår tid en viktig förklaring till att män och kvinnor inte mäktar med en parrelation. Men det handlar också om människors rädsla och oförmåga att kommunicera och ta ansvar för sina innersta känslor och behov.

För att komma nära en annan människa måste vi veta vilka vi själva är, vad vi känner och vad vi vill. Skrämmande få vet det. Och så vandrar vi vidare till nästa relation och upptäcker efter ett tag att problemen nästan är desamma.

Skilsmässa är ofta en smärtsam process, men det är också en möjlighet till mognad och utveckling. Om man försöker lära sig något om sig själv och det egna ansvaret för att relationen inte fungerade, då är det enklare att bryta gamla mönster och förhindra att problemen som trasade sönder en relation följer med in i nästa.

Kom ihåg att det är de personer som står oss närmast som kan lära oss mest om oss själva. Det är bara genom andra vi kan möta och förstå våra egna rädslor och sårbarheter. Men för att växa göra krävs mod. Modet att våga lyssna och förstå. Ingen människa är perfekt. Vi bär alla omkring på ett bagage som lägger krokben för nära relationer på olika sätt.

Vilket bagage bär du?

Många män och kvinnor som skiljer sig lever tyvärr i känslomässiga inbördeskrig.

Istället för att ta ansvar för det som sker lägger man skulden på sitt ex och vältrar sig i självömkan.

Det är väldigt vanligt att man i samband med skilsmässa, när man är sårbar och bräcklig, snubblar över olika tankefällor. Omedvetet drar man slutsatser om saker som man tror är på ett visst sätt och inte som de i själva verket är. Vi generaliserar, tolkar och felbedömer. Det skapar självklart många onödiga gräl som dränerar kraft och energi. När du blir arg och irriterad, stäm av mot verkligheten: är detta verkligen sant? Skulle det kunna vara på något annat sätt?

Jamen, kanske någon invänder; om ens partner varit otrogen, struntat i barnen, vägrat lämna besked i tid och trilskats på alla sätt och vis, så måste vi väl få bli förbannade!

Självklart. Inom oss alla bor drifter som kan löpa amok. Att bli sviken, kränkt och förorättad sätter förnuftet och de flesta hämningar ur spel. Det finns många klassiker på temat. I filmerna ”Farliga förbindelser” och ”En hondjävuls liv och lustar” lever försmådda och rasande kvinnor ut sina hämndkänslor på de mest brutala sätt. Upprättelsen har inget pris. I chocken över att bli sviken eller lämnad är det naturligt att uppleva ett starkt behov av hämnd. Men det är en sak att tänka på hämnd och en annan sak att leva ut den. Så ett gott tips: hyr filmerna eller läs böckerna istället för att förlora både dig själv och förnuftet. För du vill väl gå vidare i livet? Och du vill kanske möta kärleken igen? I så fall behöver du göra två saker: förstå hur saker och ting hänger samman. Och ta ansvar för ditt liv och hur du vill leva. OM du inte gör det, vem ska annars göra det?

Även om det finns mycket att ondgöra sig över så går livet faktiskt vidare. Ibland måste man acceptera att livet är både orättvist och svårt, men det behöver inte förstöra ens liv. En klok människa har sagt att det är viktigt att förstå livet baklänges, men ännu viktigare är att leva det framlänges. Låter man sitt medvetande år efter år fyllas av destruktiva tankar kan man vara säker på att man blir den största förloraren: tankarna skapar negativa känslor som leder till ett destruktivt beteende.

Vi kan inte ensamma styra över livet och det som händer oss, men vi kan träna oss på hur vi förhåller oss till det som sker och hur vi hanterar det känslomässigt. Om man har svårt att se sig själv och sina destruktiva beteenden, är det värt att söka hjälp. Det finns en försonande kraft i att nå självinsikt. Man inser att ingen är ofelbar och att det finns en förklaring till smärtsamma känslor och destruktiva handlingar. Genom att öka sin medvetenhet kan man förhindra att lägga över skuld och ansvar på sitt ex. Då kan man förhoppningsvis också återupptäcka de goda sidor och egenskaper som finns hos den person som man en gång älskade och kanske har barn tillsammans med. Den största vinnaren blir du. Och barnen! Forskare är överens om att det som skadar barn mest är inte en skilsmässa, utan konfliktfyllda relationer mellan föräldrarna. Barn mår dåligt och far illa när föräldrar bekämpar och pratar illa om varandra och när de använder barnen i sina inbördes stridigheter. Barnens självkänsla och identitetsutveckling försvagas om de inte får tillåtelse att älska bägge sina föräldrar. För barn är ett förnekande av en förälder också ett förnekande av en del av sig själv. Kom ihåg: Det bästa stridande föräldrar kan göra vid en skilsmässa är därför att söka hjälp så att de kan lämna varandra som två vuxna utan ilska och bitterhet.

Skriv ett svar