Olika religioner

Vad säger religionerna om skilsmässa?

Först måste det påpekas att författaren inte är teolog, präst, mullah, rabbin eller på något annat sätt skolad inom någon religion. Grunda därför inga beslut på vad som skrivits nedan om religionernas inställning till skilsmässa. I höger kolumn finns länkar till sidor med mer information.

Islam

Inom islam finns det en regel som säger att för att mannen ska få skiljas måste han säga till sin fru att han vill skiljas, 3 gånger under en 3 månaders period. Först efter att ha sagt detta 3 gånger under en 3 månadersperiod får han skilja sig från sin fru. Huruvida frun kan göra samma sak vet jag inte. Har inte hittat någon information som styrker detta.

En skilsmässa är en tillåten handling för muslimer, men det är en tillåten handling som inte är omtyckt.

Judendomen

Judendomen har alltid accepterat skilsmässor som en (tråkig) del av livet. De menar att frid i huset är bättre än att makar ska fortsätta leva tillsammans i ett tillstånd av bitterhet och ansträngdhet.

För att skiljas krävs det att mannen ger sin fru en “get”. En get är ett sorts skilsmässobrev. Innehållet i dokumentet är ganska kort, det står ungefär “Du är härmed tillåten för alla män”. I och med överlämnandet av brevet är skilsmässan ett faktum och de religiösa reglerna om otrohet gäller inte längre.

Geten måste vara skriftlig och upprättad frivilligt av mannen. Vidare måste frun frivilligt ta emot geten. I annat fall är den inte giltig.

Det är bara mannen som har rätt att initiera en skilsmässa. Dock kan frun stämma mannen inför en religiös domstol. Finner domstolen att hon har “lagen” på sin sida, beviljas skilsmässa.

Kristendomen

Det är svårt att förstå vad kristendomens olika grenar tycker om skilsmässa. Generellt sätt är det inte omtyckt. Den romersk-katolska kyrkan ser ett giftermål som permanent. Det går inte att gifta om sig så länge den andra partnern fortfarande är i livet.

Den protestantiska kyrkan (övervägande protestanter i Sverige) tillåter dock både skilsmässor och omgifte under vissa omständigheter. Se länkarna till höger för mer information. Att börja tolka bibeln ligger utanför min kompetens.

Tycker du att något av ovanstående är felaktigt eller vill du lägga till något? Skicka då gärna ett mail till info @ skilsmassa. com.