Statistik

I Sverige registreras ungefär 40 000 giftermål per år, och runt 20 000 skilsmässor. Glädjande nog verkar ökningen av skilsmässor avtagit de senaste åren. SCB började registrera skilsmässor år 1831. Det året registrerades bara 95 st skilsmässor. Mellan 1960 och 1990, mer än fördubblades antalet från 8958 till 19357. Därefter har antalet legat på cirka 20 000 st om året. Störst antal skilsmässor skedde 1974 (26 802 st) samt 1975 (25 383). Anledningen till att det var så många skilsmässor dessa två år får nog delvis förklaras med en ny skilsmässolagstiftning som trädde i kraft och gjorde det lättare för makar att skiljas.
Vidare visar SCB:s statistik att de flesta skilsmässorna sker redan efter tredje till fjärde året. År 2008 var dock genomsnittstiden för de makar som skiljdes, 12 år.
Äktenskap mellan makar med olika födelseland varar enligt statistiken i 9 år, vid samma födelseland i 12 år. Och skulle båda makar vara födda utomlands men dessutom ha olika födelseländer så varar äktenskapet i knappa 7 år.

År Vigslar Skilsmässor
1900 31478 405
1910 33162 609
1920 42918 1325
1930 43858 2218
1940 59166 3489
1950 54222 8008
1960 50149 8958
1970 43278 12943
1980 37569 19887
1990 40477 19357
2000 39895 21502
2001 35778 21022
2002 38012 21322
2003 39041 21130
2004 43088 20106
2005 44381 20000
2006 45551 20295
2007 47898 20669

Mer statistik om skilsmässor och giftermål från SCB.

Informativ artikel från DN