Umgängesrätt

Umgänge är inte detsamma som vårdnad. Efter en skilsmässa har oftast bägge föräldrarna fortsatt gemensam vårdnad. Men det är ganska vanligt att barnen ändå bor huvudsakligen hos den ena föräldern. Den andre föräldern har en rätt att träffa sina barn. Den förälder som barnen bor hos, har en skyldighet att lämna sådana upplysningar som kan främja umgänget, såvida inte andra skäl talar mot det (kap 6 § 15 st 4 FB).

Mor- och farföräldrar kan också ha en rätt till umgänge. Dock inte lika starkt som en förälders rätt.

Vägrar en förälder låta den andra föräldern att träffa sina barn måste denne vända sig till tingsrätten. Tingsrätten kommer att godkänna krav på umgänge om det är “till barnets bästa”. Samarbetssamtal hos kommunen är ett sätt att försöka komma överens utan tingsrättens inblandning. Råd bör sökas.