Underhåll

Underhåll till make

I ett äktenskap ska makar “var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodes” (Äktenskapsbalken kap. 6 § 1). Vad som åsyftas är först och främst mat, bostad och belysning och dylikt. Efter en skilsmässa gäller inte dessa regler längre. Varje make ska då svara för sin egen försörjning (Äktenskapsbalken kap. 6 § 7 st. 1).
Det går ofta att läsa i kvällspressen om makar i USA som tvingas betala ut stora underhållsbidrag till den andra maken efter en skilsmässa. Så fungerar det inte i Sverige. Det finns dock tillfällen då en make under en kort övergångsperiod kan ha rätt till underhållsbidrag för t.ex. omskolning till yrkesarbete (Äktenskapsbalken kap. 6 § 7 st. 2). Om det finns väldigt speciella skäl kan underhållsbidraget förlängas och vara över en längre tid. Dessa tillfällen tillhör dock ovanligheterna.

Underhåll till barn
Föräldrar är skyldiga att underhålla sitt barn tills det fyller 18 år. Studerar barnen på grundskole- eller gymnasienivå förlängs underhållsskyldigheten tills barnen fyller 21 år. Så föräldrar till en 20-åring som studerar på t.ex. komvux, är skyldiga att underhålla barnet. Underhållskyldigheten är beroende av en rad faktorer såsom barnets ev. inkomster, föräldrarnas ekonomiska situation m.m

En förälder som bor med barnet uppfyller normalt sin underhållsplikt genom att tillhandahålla bostad, mat, utbildning etc. Det barn som enbart bor hos sin ena förälder, har rätt till ett s.k. underhållsstöd av försäkringskassan på cirka 1173 kr. Försäkringskassan kommer att kräva dessa pengar av den andre föräldern. Det går också att föräldrarna själva bestämmer ett belopp som ska betalas. För mer information kontakta försäkringskassan.