Vad säger världsreligionerna om skilsmässa?

Inom islam är man mycket kritisk gentemot skilsmässa och det anses vara ett brott mot äktenskapliga skyldigheter. Men om en skilsmässa ändå ska ske är det mannen i äktenskapet som måste han meddela högt och tydligt att han vill skiljas tre gånger i en tidsram av tre månader. Kvinnan i äktenskapet har inte rätt till att göra detsamma och därmed inte begära skilsmässa.

Judendomen accepterar att äkta makar vill skiljas om man inte lyckas att leva ihop. Inom judendomen anser att husfrid är viktigare än att man lever med varandra för sakens skull och måste stå ut i ett olyckligt äktenskap med en hel del bråk. Att skiljas är alltså enligt religionen fullt tillåtet dock anses en skilsmässa som en något mycket tråkigt som bara bör genomföras i absolut värsta fall. Vill man begära skiljas som troende jude krävs det att mannen i förhållandet ger sin fru en så kallad “get”. Det är något som liknar ett skilsmässobrev. Brevet eller geten innehåller ett dokument där det står något i stil med “Du är med detta brev tillåten för alla män”. När brevet har överlämnats anses paret som frånskild och skilsmässan är ett faktum. Nu gäller inte reglerna för otrohet i äktenskapet gäller längre. Det är viktigt att geten är skriftlig och ska ha upprättats av maken. Frun måste ta emot den med fri vilja för att den ska kunna anses vara giltig. Bara mannen har rätten till att överlämna en get. Dock får frun, om hon vill, begära skilsmässa stämma mannen inför en religiös domstol. Om domstolen anser att hon har rätt i fallet så kan hon bli beviljad skilsmässa.

Inom kristendomen så är skilsmässa ingenting omtyckt, men det är fullt tillåtet, i alla fall i västvärlden. De som är djupt troende tolkar bibeln på så sätt att skilsmässa inte är ett alternativ medan andra kristna anser att det är ett fritt val att skiljas från sin äkta make.

Skriv ett svar