Vårdnad

Gifta föräldrar har som regel gemensam vårdnad om sina barn såvida barnen inte är särkullbarn. Efter en skilsmässa är huvudregeln att vårdnaden fortsätter att vara gemensam. Barnet kan bo hos en av föräldrarna (boföräldern) även om vårdnaden är gemensam.