Del 4 – Visst kan du bli lycklig!

Visst kan du bli lycklig!

Untitled-3
Kan man träna sig på att bli och vara lycklig? Absolut!
Lyckokänslor är ingen slump. Ju mer vi satsar på nära relationer och tränar oss att hantera våra känslor ju större är chansen att vi känner oss harmoniska och tillfreds.

En grundregel för att uppnå större lycka i livet lyder: gör mer av det som skapar meningsfullhet och som får dig att må bra och uppleva glädje och lust.
I de nya forskningsrön som växer fram, verkar det vara alltmer självklart att vi kan lära oss att vara lyckliga. Det kan man väl inte! kanske någon invänder och tycker att det snarare låter som påståenden från en hjärntvättad sektledare.
Men det finns mycket forskning idag som visar att vi med ganska enkla medel kan påverka upplevelser av lycka i vardagen. Genom att medvetet påverka attityder och förhållningssätt i positiv riktning kan man se till att må riktigt bra.

Vi behöver dock lära oss och lägga märke till vad som fungerar, då kan vi bli bättre på att uppnå det vi längtar efter och drömmer om. Lyckokänslor är ingen slump, utan en följd av konstruktiva tankar och handlingar.
Lycka är en väldigt subjektiv upplevelse och handlar om den enskilda individens upplevelse av välmående. Men det finns två olika typer av välmåenden, kortsiktigt och långsiktigt.
Den kortsiktiga lyckan ger oss välmående i stunden; korta och tidsbegränsade upplevelser som fyller oss med häftiga känsloupplevelser. Det kan vara alltifrån att snabbt hoppa in nya passionerade förhållanden, testa bungyjump, köpa ny motorcykel eller åka iväg på en efterlängtad resa. Högst på listan över kortsiktig lycka hamnar sex. Män och kvinnor som har sex ofta känner sig lyckligare än andra. I alla fall om man skulle mäta lyckan utifrån vad som sker i kroppen. Kopplar du upp dig mot olika mätapparater när du har sex så kommer du att se hur mycket som händer i kroppen. Det sker en kaskad av kroppsliga kemiska reaktioner då ämnen som adrenalin, endorfiner och serotonin frisätts. Det framkallar starka känslor av välmående och välbehag. MEN den kortsiktiga lyckan hänger inte så mycket ihop med den långsiktiga lyckan. Så att ha sex ofta är ingen väg till långsiktig lycka. I vårt land är vi duktiga på att fylla våra liv med korta och snabba lyckorus, kanske byter vi partners ofta eller går in och ut ur olika relationer. Det skapar inte den långsiktiga lyckan.
Det finns en grundlycka, en slags grundtillfredsställelse med livet som vi behöver bemöda om oss att kämpa för och som gör dig lycklig på lång sikt:

• Känslan av meningsfullhet, att vara på rätt plats i livet
• Ett starkt socialt nätverk med nära och kära relationer
• Ett förhållningssätt som gör att du kan hantera problem, svårigheter och hinder i livet, (på forskningsspråk: copingstrategier). Då minskar risken för man att blir offer för omständigheter och man kan istället påverka livet på ett meningsfullt sätt.

Checka av listan, investerar du mest i kortsiktig eller långsiktig lycka?
Efter en skilsmässa är det nära till hands att man söker snabba kickar och glömmer bort att stanna upp och fundera över hur man kan bli lycklig på lång sikt.

Det finns människor som lider av allvarliga sjukdomar, men ändå upplever sig som lyckliga. Och det finns andra som är helt friska, men som ändå känner sig djupt olyckliga. Hur kommer det sig?
Jo, det är inte hur vi har det utan hur vi tar som har en avgörande betydelse för hur vi ser på oss själva och vår livssituation.
Generna spelar roll för vår upplevelse av lycka, men hur stor betydelse de har vet ingen idag. Forskare menar idag att man kan bemästra även depressioner och nedstämdhet som bottnar i ärftlighet, med hjälp av våra copingstrategier. Genom att förändra sin attityd och sina tankevanor så förändrar man kemin i kroppen och skapar nya nervkopplingar i hjärnan.
Många hjärnforskare menar att själen formas av erfarenheter. Den som njuter så mycket han kan av de sköna stunderna i livet präglar sin hjärna i en positiv riktning.
Vad gör du för att må bra?
Tidigare trodde man att det var bra att leva ut ilska och smärta. Men företrädare inom den positiva psykologin menar att vi inte har något att vinna på det, snarare skadar det oss. Det finns självklart ett värde att ventilera och tala om det som är svårt. Men det finns en gräns för hur länge vi ska göra det. Om man tycker att man ofta ältar det som har hänt och inte kommer vidare är risken stor att man fastnar i smärtsamma tankar och känslor.

Vad gör man då om man är negativ och uppgiven? Man ändrar attityd. Alla kan vara optimister om de vill. Det är en fråga om inlärning. Det menar den amerikanske psykologen och forskaren Martin Seligman. Han har jämfört optimistens positiva inställning med pessimistens negativa fokusering på misslyckanden.
Medan optimisten uppfattar motgångar som tillfälliga och fortsätter att tro på sina möjligheter, ser pessimisten dem som lagbundna; har man misslyckats en gång kommer man alltid att misslyckas och därför är det lika bra att ge upp.
Så här illa behöver det inte vara! Ingen föds till världen som pessimist, tvärtom föds vi med ett lyckosystem; i våra hjärnor finns kopplingar för glädje, lust och eufori. Redan från början har vi alltså förmågan att uppleva positiva känslor.
Vi kan alltså lära oss nya känsloreaktioner, menar Martin Seligman och andra forskare. Men som med så mycket annat, det krävs träning och ansträngning. Ju mer övning i att uppleva lustfyllda och glädjerika händelser, ju större är chansen att erövra lyckan.
Vi är experter på hur vi inte vill ha det, men är inte särskilt bra på att uttrycka hur vi vill ha det. Att veta vad man inte vill är lika meningsfullt som att gå till ICA och handla efter en inköpslista på saker du inte vill ha.
Så bestäm dig för vad som ska stå på din lista över det liv du vill leva. Och kom ihåg maximera det som gör dig glad och tillfreds!

Skriv ett svar

One Response to “Del 4 – Visst kan du bli lycklig!”
  1. Wern says:

    Bra skrivet.

Skriv ett svar